dimanche 17 novembre 2013

Lũ lụt và sửa đổi Hiến pháp


Thật đáng tiếc là ta đã tổng duyệt đón bão Hayian hay như thế mà khi lũ vào thì lại không chống cự một phen hoành tráng cho dân chúng nức lòng. Chẳng lẽ bão nó khác lũ hay sao? Chống được bão thì cũng chống được lũ chứ? Theo tôi thì các phường xã chỉ việc bắc cái loa phường rõ to, thông báo là có lũ lụt, thế nào thủy điện cũng xả lũ, bà con chớ có đi lăng quăng. Rồi là di dân tránh lũ cũng như tránh bão thôi. Ngoài ra khi có mưa bão lũ lụt, mỗi lần kéo dài cũng chỉ vài ngày thôi, thì làm ơn cho trẻ con và thầy cô giáo nghỉ học cho nó an toàn, chứ đến trường mấy ngày ấy thì học được thêm mấy chữ mà cứ để thày trò, hiệu trưởng phải liều mạng thế?


Nhân vụ lũ lụt, các bác yêu dân chủ và ghét Tàu lại được một phen hoảng hốt : lỡ ngay lúc này mà Tàu nó đánh sang ta thì làm thế nào? Hihi, các bác rõ khéo lo bò trắng răng, đố các biết suốt hai ngàn năm qua, Tàu nó đánh sang thì ta đã làm thế nào?

Tất nhiên là các bác ấy cũng có lý chút ít, tôi đoán là các bác Tàu cũng đang thèm đánh nhau lắm, vì dân chúng Tàu đang tức điên lên, nếu thu hút sự chú ý của họ vào một cuộc chiến tranh với kẻ thù, thì họ sẽ quên cái cuộc đời cực nhục của họ, sau chiến tranh, vô số người chết bớt, thì Tàu ta lại đỡ nghèo, cuộc sống dễ thở hơn, có phải không ạ? Thế cho nên tôi đã bảo các bác là cứ từ từ, nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, đợi đến lúc các bác Tàu không chịu được nổ tung lên thì lúc đó ta sẽ lo việc của ta. Các bác ấy mà đánh ta, thì ta cứ chạy như chạy bão thôi.

Còn cái vụ sửa đổi Hiến pháp, nếu Đảng ta ngại quá thì cứ hoãn lại, chứ còn nếu tôi được lãnh đạo Đảng, thì tôi cứ thông qua, sợ gì? Nay sửa đổi được thì mai sửa đổi tiếp, làm gì mà cứ kỳ đà cản mũi nhau để không ai làm được việc gì? Tôi thấy nhiệm vụ của "trí thức", là phải tranh cãi thật hăng vào, chứ các bác trí thức vụ lợi nhà ta, tranh cãi thì kém, lại còn chửi người khác là nói lắm, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe leo lên làm bố thiên hạ. Xin các bác cứ nói lắm cho dân nhờ. Tôi cũng có thử liếc mắt vào cái Diễn đàn dân sự, xem đám comments, thật là chẳng được lời nào tử tế, lúc nào cũng phải giết ai đấy, tiêu diệt ai đấy, thế mà các bác lại muốn leo lên lãnh đạo chúng tôi ư? Cho nên là mình cứ thông qua sửa đổi Hiến pháp, sợ cóc gì ai, cho tụi trí thức dân chủ lại được một phen tức điên chửi tung tí mẹt, thì mới lộ ra cái bộ mặt thật của những kẻ vụ lợi háo danh. Tôi còn chưa nói tới những kẻ nào, nhờ tiền cúng dường của người theo tôn giáo, thay vì dùng tiền ấy cứu giúp những người nghèo khổ, thì lại đem đi làm chính trị để được lợi quyền.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire