samedi 16 novembre 2013

Đẻ sắp chết phải làm gì?

Phải khấn Phật bà Quan âm liên tục, khấn như thế này: "Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát", để ngài nghe thấy là sẽ đến cứu. Khấn càng to càng tốt để động lòng bọn súc sanh ngạ quỷ đang vây quanh mình (không hiểu sao dạo này chúng lại hay chui rúc vào khoa Sản, khoa Nhi). Nếu chúng vẫn không động lòng, thì đời sau của chúng, của con cái chúng, sẽ lại đời đời kiếp kiếp làm súc sanh ngạ quỷ.

Tuy nhiên, trong lúc nguy khốn, đầu óc bị ngạ quỷ làm cho bối rối, thì thường không nghĩ ra được điều gì, lời khuyên là, ngày thường phải khấn thường xuyên, để cho khi cần, thì lời khấn quen miệng cứ tự động bật ra. Người thân của mình cũng phải khấn giúp.

Vậy chị em có bầu ghi nhớ điều này, ngay khi vào đến bệnh viện, thấy bác sĩ hộ sinh nào có vẻ súc sanh ngạ quỷ, thì lập tức phải khấn Phật bà Quan âm tới cứu ngay, kẻo muộn.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire