mardi 12 mai 2015

Miền xa xôi tuyệt vời


Miền xa xôi tuyệt vời

Published on May 12, 2015   ·   No CommentsTTXVA BIÊN TẬP
Nhạc : Yevgeny Krylatov
Lời : Yury Entin
Diễn ca : Tatyana Daskovskaya
The golden butterfly (Mary Baxter St. Clair)
Lời Nga :
Прекрасное Далеко
Слышу голос из Прекрасного Далека,
Голос утренний в серебряной росе.
Слышу голос – и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Прекрасное далеко !
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь !
От чистого истока
В Прекрасное Далеко,
В Прекрасное Далеко
Я начинаю путь.
Слышу голос из Прекрасного Далека,
Он зовет меня в чудесные края.
Слышу голос – голос спрашивает строго :
А сегодня что для завтра сделал я ?
Я клянусь, что стану чище и добрее
И в беде не брошу друга никогда.
Слышу голос – и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа.
Nguyễn Thụy Anh dịch :

Miền xa xôi tuyệt vời

Tôi nghe thấy giọng nói từ miền xa xôi tuyệt vời,
Giọng nói của sớm mai đến với tôi trong giọt sương màu bạc.
Tôi nghe thấy giọng nói ấy và con đường xa vẫy gọi
Làm đầu óc quay cuồng như trong vòng đu ấu thơ.
Miền xa xôi tuyệt vời !
Đối với tôi xin đừng khắc nghiệt,
Đừng khắc nghiệt với tôi,
Xin đừng !
Từ ngọn nguồn trong vắt
Tôi dấn bước lên đường
Đến miền xa xôi tuyệt vời,
Đến miền tuyệt vời xa xôi.
Tôi nghe thấy giọng nói từ miền xa xôi tuyệt vời,
Gọi tôi đến những chân trời kỳ diệu.
Tôi nghe giọng nói ấy nghiêm khắc hỏi :
Ngày hôm nay tôi đã làm được gì cho ngày mai ?
Tôi xin hứa sẽ thành người nhân hậu và trong sáng hơn
Không bao giờ bỏ bạn bè trong hoạn nạn.
Tôi nghe thấy giọng nói và theo tiếng gọi, vội vàng tôi bước
Trên con đường chưa có dấu chân in.
Audio Player

PLS : Nhạc hay lắm, nếu các bác không nghe được từ blog của tôi thì phải vào trang nguồn mà nghe :

https://www.ttxva.net/mien-xa-xoi-tuyet-voi/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire