mardi 19 mai 2015

Nhớ Bác Hồ Chí Minh


Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn... tui? :-D (hihi bắt chước một bạn bình luận viên)


http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/ai-yeu-bac-ho-chi-minh-hon-thieu-nien-nhi-dong-4195.html

Résultat de recherche d'images pour "ai yeu bac ho chi minh hon thieu nien nhi dong"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire