lundi 17 février 2014

17/02


 (Source : wikipedia)

Nhớ ngày 17/02
Giặc Tàu tấn công biên giới
Cùng chị em về Hà Nội
Đi nhờ xe bộ đội
Một lúc dừng lại bên đường
Nhà dân cũng có trẻ con
Cùng chơi mến nhau thích thú
Khi chia tay hơi tiếc rẻ
Hỏi bạn có sơ tán không ?
Cha bạn nói để nghe ngóng
Tình hình chiến sự thế nào
Nếu giặc tiến vào sâu
Thì bấy giờ sẽ chạy.
Em về Hà Nội
Tàu điện leng keng
Phố có mùi thơm
Học trường thủ đô
Lớp có nhiều cô bé con xinh lắm
Ăn mặc duyên dáng
Thấy hơi mặc cảm
Quần áo cũ sờn
Răng rụng tùm lum
Còn chưa mọc đủ
Mấy anh Hà Nội
Hay bắt nạt mình
Nhớ mẹ nhớ cha
Đêm hay khóc lắm
Nhưng sợ bị mắng
Nên khóc khẽ thôi
Quân Tàu rút rồi
Thì về quê lại
Nghe bà ngoại kể
(Bà ở Lạng Sơn)
Quân Tàu độc ác
Giết nhiều trẻ em
Nhưng có người hiền
Cho đồ ăn uống
Lại chở một quãng
Giúp dân tản cư.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire