dimanche 16 février 2014

Những đôi mắt mang hình viên đạn – Trần Tiến


Đoàn quân vội đi, đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ.
Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé
Từng đôi mắt đen xoe tròn
Từng đôi mắt mang hình viên đạn
Từng đôi mắt sáng lên, cháy lên như ngàn viên đạn
Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân
Người chiến sĩ, hãy giữ lấy!

Đoàn quân vội đi, đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những người mẹ già
Đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi
Một đôi mắt bao lần tiễn biệt
Một đôi mắt bao lần ước hẹn,
Một đôi mắt sáng lên, cháy lên muôn vàn ánh lửa
Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân
Người chiến sĩ, hãy giữ lấy !
Trút lên quân xâm lược dã man!

 PS: Các bác xem hình tôi cõng em đi tản cư năm 1979 này ! :-) Bố mẹ tôi thì ở lại, may mà quân ta chặn đứng quân Tàu ở Biên giới chứ không thì ông bà cũng tiêu rồi! )


Source : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/593907/khong-the-bo-qua-mot-giai-doan-dau-thuong.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire