samedi 15 février 2014

Khuyên Tập Cận Bình

"Mơ xa lại nghĩ gần
Đời mấy kẻ tri âm"
(Chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp)

Khi nói đến mơ mộng, thường ta nghĩ đến một thiếu nữ trẻ đẹp, nhẹ nhàng, trong sáng. Nếu người mơ mộng lại là một ông to thô mặt phèn phẹt, thì kể cũng hơi nhợn, nhưng mà, thôi cũng được, ai cũng có quyền được mơ, đúng không ? Hít-le còn mơ nữa kia mà ?!

Vậy là, ông Tập Cận Bình đang mơ mộng. Thế là khá rồi, khá hơn lão Đặng Tiểu Bình khát máu rồi (cầu cho linh hồn hắn bị đày đời đời nơi địa ngục !) Vậy ông ơi, ông mơ chi ?

Nếu ông không biết mơ gì ngoài việc mơ Đại Hán mồm to, thì để tôi cho ông một lời gợi ý. Ông hãy mơ đến sự tử tế! Ông hãy mơ cho dân Trung Hoa nhà ông trở thành một dân tộc tử tế, lấy nhân nghĩa, trung thực làm trọng. Tôi biết rằng Trung Quốc có truyền thống về thương mại, rằng là phi thương thì bất phú, rằng là buôn bán xưa thường điên đảo lừa lọc nhau. Nhưng ở thời đại này, khi mà thế giới đã vượt qua thời giết chóc man rợ, đã ý thức được về hoà bình, về nhân đạo, về phẩm cách và hạnh phúc của con người, thì dân Trung Quốc cũng nên chịu khó học hỏi để tiến bộ hơn, hoà mình vào nhân loại.

Thế các ông nên bằng lòng với những gì mình có, Trung Quốc cũng to rồi, cũng đông dân nghèo đói rồi, ông đừng nên mong cho nó to hơn nữa, cho cái đám dân đông đói khát ấy nó phình ra hơn nữa. Đừng đi cướp phá lung tung, đi đến đâu ăn tàn phá hại đến đấy, trên thế giới cứ nghe đến chinois là người ta ghét.

Tôi chỉ có đôi nhời vậy thôi, mới ông mơ tiếp !Source : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120915/ong-tap-can-binh-tai-xuat.aspx

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire