lundi 3 février 2014

Tìm gì nơi đâu


Cái gì hỏi nó ở đâu
Ai mà biết được, đưa nhau đi tìm
Tìm nơi đáy bể đầu nguồn
Tìm nơi gần gặn, rồi tìm chân mây
Tìm trên ngọn cỏ lá cây
Tìm theo ngọn gió heo may cuối mùa
Tìm rơi trong những giọt mưa
Tìm sâu rừng thẳm nắng chưa ghé vào
Tìm bay trên những tầng cao
Tìm bông hoa nở, tìm vào tim anh.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire