mercredi 12 février 2014

Vì sao Việt Nam nên tránh chiến tranh với Trung Quốc ?

Vì đánh nhau thì cuối cùng bao giờ Việt Nam cũng chiến thắng thôi, lịch sử cả hai ngàn năm nay đã như vậy rồi! Nhưng vấn đề là, mỗi lần như vậy ta giết nhiều quân Trung Quốc quá, nên ta bị thất đức.

Bởi vì cái quân Trung Quốc ngu như hà mã ấy, đẻ cho lắm vào, nuôi không đủ ăn, học không được học, thì đánh nhau cũng chỉ đem người ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Cái hồi đánh nhau với Hưng Đạo Đại Vương, đã thua te tua bao nhiêu lần rồi mà cứ đưa quân sang mãi, cho nên đến lần thứ 3 thì Ngài mới cười rằng "Năm nay đánh giặc nhàn".

Cho nên thay vì đánh nhau với Trung Quốc, tôi nghĩ là ta nên tìm cách khác thì hơn. Thực ra, khi tôi xem chính sách một con của Trung Quốc, cái cảnh bà mẹ có bầu 7 tháng bị ép đẻ non để giết thai nhi, thì tôi đoán rằng các bác Trung Hoa vừa đói vừa ngu, nguy ngập lắm rồi. Đói là vì không đủ tiền để nuôi dân, nên chỉ cho sinh một con thôi, ngu là vì chính sách sinh một con là rất ngu, thế thôi, nhưng mà đói quá, thì phải làm thế !

Cho nên tôi nghĩ là thực ra ta nên giúp họ, bán gạo rẻ cho họ, để cho họ đánh cá ở biển Đông với (nhưng mà cả mấy ngàn năm nay không đánh cá, nên chắc cũng chẳng biết đánh cá thế nào, nên mới tìm cướp cá đã đánh sẵn rồi của ngư dân ta). Bây giờ bọn chúng ăn gạo của ta, đánh cá trên biển của ta, đỡ đói khát rồi, chẳng lẽ lại không biết ơn ta ?

Chứ các bác đừng có mắc mưu bọn chúng, Trung Quốc tìm cách gây chiến với ta để giết bớt dân của chúng đi, cho đỡ nặng gánh đói nghèo đấy.

( Tôi định dán vào đây một cái hình một ông người Trung Quốc nghèo bị thua kiện, đang khóc lóc trông rất đau khổ, nhưng mà tìm mãi không ra).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire