mardi 4 février 2014

Triết và tình

Sáng nay em dậy sớm
Uống ly cà phê thơm
Ăn một cái bánh ngọt
Xong lại uống trà ngon
Rồi em ngồi làm thơ
Mong cho ai dễ ngủ
Rồi em sẽ đọc sách
Đúng như lời anh khuyên
Ví dụ như hôm qua
Đọc ông Ossola
Thấy ông ấy nói là
Ai thật sự thanh cao (noble)
Và tuyệt đối ngoan đạo (pieux)
Thì là phải biết nhịn (s'abstenir)
Trong lòng Đấng Tối cao
Ông ấy kể Schelling
Và Jankelevitch
Để nói người mạnh nhất
Là người biết buông mình
Trong hành động thuận tình
Vào ý chí vắn gọn (un laconisme de la volonté)
(Tức nhịn không hành động)
Và ngón tay sáng tạo
Của Thượng đế tối cao
Khi sự sống thổi vào
Adam, không hề chạm
Than ôi, đời cõi tạm
Mấy khi được gần nhau
Nếu chẳng có kiếp sau
Biết đâu là giới hạn ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire