jeudi 13 avril 2017

Á vương Ngọc Tình gặp gỡ Nguyễn Thị Thành tại Ai Cập

PLS : Thật là nam thanh nữ tú, nhìn mà sướng run cả người :-D

Nhìn Thành là đoán được ngày xưa bà Lý Chiêu Hoàng đẹp như thế nào đấy :-) Bắc Ninh cố lên !

Tổ cha tất cả bọn vô văn hóa ở Cục, Bộ Văn hóa của chúng ta ! Chỉ vì tiền mà chúng chèn ép tất cả những cô gái xinh đẹp khỏe mạnh tài năng ! Chúng cho đoạt giải và đưa đi thi những con nhỏ tong teo, ốm yếu, lười biếng, ngu xuẩn... (mà mục đích duy nhất của chúng là săn đại gia già và thiếu gia dốt) để làm đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam chúng ta ! Ta cầu cho mẹ chúng, vợ chúng và con gái chúng sẽ giống hệt như những kẻ không xứng đáng ấy !

Ông Phú Trọng, ông để cho người ta đối xử với phụ nữ Việt Nam như thế ư? Chúng tôi không khỏe mạnh, xinh đẹp, tử tế, thông minh, thì làm sao chúng tôi "giỏi việc nước, đảm việc nhà" được?

http://media.tinmoi.vn/2017/04/13/17887375_1378161622251021_1398596881_o.jpg
http://www.tinmoi.vn/a-vuong-ngoc-tinh-gap-go-nguyen-thi-thanh-tai-ai-cap-011449388.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire