jeudi 2 mai 2013

Mon frère


[Moïse, Ramsès]

R: Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient
Bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint
C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain
Mon frère

M: Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire
Bien plus qu'une mer qui supplie quand la source est tarie
C'est tout notre amour qui s'éloigne des rives et se perd
mon frère

[Répétition 1] :
R: Tout s'oublie
Chacun avec sa peine
Que le temps nous reprenne
Les souvenirs
D'un frère

[Répétition 2] :
M: Chacun avec sa peine
Que le temps nous apprenne
A nous aimer
En frère

R: Bien sûr que la terre est brûlée quand la pluie l'oublie
Bien sûr que tout est cri puisqu'on se l'est jamais dit
Bien sûr l'amour puisqu'il ne peut plus grandir, s'enterre
Mon frère

M: Bien plus qu'un dernier regard peut décider d'une vie
Bien plus que cette fin d'espoir que le courant charrie
C'est un amour qui ne trouvera pas de rivière
Mon frère

[Répétition 1]

[Répétition 2]

R: Puiqu'on ne sera toujours
Que la moitié d'un tout
M: Puisqu'on ne sera jamais
Que la moitié de nous
Que la moitié,
Que la moitié de nous
Mon frère.... x3
R: Bien sûr que rien ne pourra jamais nous l'enlever
M: Bien plus que tout ce que la vie peut nous accorder
M+R: L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste
A faire
Mon frère ...

---------------------------------
Anh em

Ramsès : Đương nhiên một ngày sẽ đi khỏi đối với người này và đến với người kia
Đương nhiên những vì sao sẽ chết khi bầu trời vụt tắt
Chính là tình yêu của chúng ta sẽ không có ngày mai, hỡi anh.

Moïse : Hơn cả một thế giới sẽ mở ra với người này và lật nhào với người kia
Hơn cả mặt biển van nài khi nguồn đã cạn
Chính là tất cả tình yêu của chúng ta rời xa bờ và lạc mất, hỡi em.

R : Mọi thứ đều lãng quên
Mỗi người một nỗi muộn phiền
Cầu cho thời gian lấy lại những kỷ niệm
của chúng ta

M: Mỗi người một nỗi muộn phiền
Cầu cho thời gian dạy chúng ta
Thương yêu như anh em

R: Đương nhiên là mặt đất bốc cháy khi mưa quên
Đương nhiên tất cả là tiếng thét vì chúng ta đã chưa từng bao giờ nói
Đương nhiên là tình yêu, vì không thể lớn hơn, sẽ chôn vùi
Hỡi anh.

M : Hơn là một ánh nhìn cuối có thể quyết định một cuộc đời
Hơn là kết thúc niềm hy vọng mà dòng chảy đưa đi
Đó là một tình yêu không tìm thấy dòng sông, hỡi em.

R: Bởi chúng ta sẽ luôn luôn chỉ là
Một nửa của nhau
M: Bởi chúng ta sẽ không bao giờ chỉ là một nửa,
chỉ là một nửa của nhau, hỡi em.

R : Đương nhiên là không điều gì có thể tước đi của chúng ta
M: Hơn là tất cả những gì cuộc đời có thể ban cho chúng ta
R+M : Tình yêu sẽ luôn là một nửa chúng ta còn phải hoàn thành, hỡi anh/ hỡi em.

http://www.youtube.com/watch?v=aAPBWFcw1oA


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire