vendredi 10 mai 2013

Sodade - Cesaria Evora


http://www.youtube.com/watch?v=Pn6YjvObCS0

Hoài hương

Ai đã chỉ cho anh con đường dài,
Con đường dài tới Sao Tomé ?

Nhớ nhung, nhớ nhung, nhớ nhung
Miền đất Sao Nicolau của tôi

Nếu anh viết cho em, em sẽ viết
Nếu anh quên em, em sẽ quên
Cho đến ngày anh trở lại

Nhớ nhung, nhớ nhung, nhớ nhung
Miền đất Sao Nicolau của tôi


Sodade

Quem mostro'b
Ess caminho longe?
Quem mostro'b
Ess caminho longe?
Ess caminho
Pa São Tomé

Sodade sodade sodade
Dess nha terra d’São Nicolau

Si bo t'screve'm
M’ta screve'b
Si bo t'squece'm
M’ta squece'b

Até dia
Ke bo volta

Sodade sodade sodade
Dess nha terra d’São Nicolau

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire