samedi 25 janvier 2014

Đầu Ngô mình Sở

http://fr.dreamstime.com/images-stock-perroquet-dr-le-guitariste-image25202234

Quanh đây có một bác chưa già
Rất thèm xưng Cụ với người ta
Tài năng vừa đủ đi tán gái
Kiến thức thuộc lòng sách Trung Hoa
Tha phương cầu thực Phú lang sa
Tưởng mình đà hơn hẳn người ta
Khó tính còn hơn là ông mãnh
Suốt ngày kiểm duyệt với mắng la
Đầu Ngô mình Sở chẳng giống ai
Lúc thì đàn hát lúc viết bài
Tàu Tây lẫn lộn, hay nói xạo
Chị em lác mắt, thật là oai!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire