mardi 7 janvier 2014

Tỉnh mộng

Chắc rằng anh chẳng yêu đâu
Mà anh chỉ muốn đôi câu bạn bè
Trách mình nửa tỉnh nửa mê
Nửa đời chưa trót, nhiều bề sân si
Có còn mơn mởn xuân thì
Tươi giòn xinh đẹp, chắc gì anh yêu
Mà nay đào nhạt liễu xiêu
Nạ dòng quá lứa, còn đèo bòng chi
Rồi mai sau có chuyện gì
Duyên tình phai lạt, đến kỳ khổ đau
Nào ai thông cảm cho nhau
Nỗi lòng sầu khổ biết đâu mà lường
Thôi thì mình cứ dặn lòng
Rằng qua một kiếp má hồng cũng mau
Duyên lành có nhẽ kiếp sau
Thế gian ai chẳng mong cầu tình yêu
Thì thôi đừng có thương nhiều
Thì thôi đừng mãi một điều ước ao.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire