jeudi 23 janvier 2014

Trả Hoàng Sa ! Ngay lập tức!

Tướng Nguyễn Chí Vịnh thân Trung Quốc !! 
"Tướng Vịnh khẳng định với phía Trung Quốc rằng Việt Nam không có ý định ‘quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc’.
“Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc,” ông tuyên bố mạnh mẽ. 
...
Ông Vịnh cũng thông báo với phía Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ ‘kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam’, và dứt khoát ‘không để sự việc tái diễn’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
Ông Nguyễn Chí Vịnh, đó là điều ông nói cho riêng ông, và cho cha của ông, nếu ông muốn !!  
Trung Quốc trả Hoàng Sa ! Ngay lập tức!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire