vendredi 10 janvier 2014

Les jonquilles

http://kougibo.blog.lemonde.fr/2010/03/19/le-jardin-paimpolais-de-louis-et-marie-france/

Vào mùa xuân năm trước
Em mua hoa thuỷ tiên
Rồi nơi góc vườn nhỏ
Hoa tươi cười mọc lên

Hè qua hoa tàn héo
Thu sang lá úa vàng
Đông đến trong lạnh giá
Đã thấy chồi nhú lên

Khi mua vài củ thôi
Mà nay sao phủ khắp
Thiệt là mình chẳng biết
Từ khi nào sinh sôi

Từ khi anh gieo lời
Vào lòng em đắm đuối
Lời yêu đã đâm chồi
Nảy mầm bao nụ mới

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire