mardi 28 janvier 2014

Tâm sự cùng Terence Tao

Paracels islands of Vietnam - source : http://tranhung09.blogspot.fr/2014/01/hoang-sa-than-yeu.html
Source : http://sinhvienusa.org/2013/12/15/than-dong-toan-hoc-terence-tao-va-bai-hoc-ve-boi-duong-tai-nang/

Terence Tao anh hỡi anh ơi
Riemann anh giải tới đâu rồi ?
Nếu mà bí quá không giải nổi
Thì làm bài Paracels thôi.

Đảo này là của Việt Nam tôi
Mấy thế kỷ qua đã vậy rồi
Bản đồ Trung Quốc, toàn thế giới
Chỉ ghi đến đảo Hainan thôi.

Phiền anh tính toán hộ vài lời
Trung Quốc trả đảo cho chúng tôi
Đừng đi cướp giật mà ngượng quá
Dân nghèo do họ tham nhũng thôi

Cha mẹ anh không bỏ đi xa
Sinh anh tận Australia
Thì giải Fields anh làm gì có
Cho thơm lây ké nước Trung Hoa

Một ngàn năm có mỗi anh Tao
Một ngàn năm nữa cũng vậy sao ?
Thôi mau trả đảo, mau cải tổ
May ra có được cái giải nào!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire