jeudi 9 janvier 2014

Hư không

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerf-volant_2667_2.jpg

Đôi khi đời tựa hư không
Như con diều nhỏ cô đơn bên trời
Sợi dây giữ chặt diều ơi
Mà mơ ước cả bầu trời mênh mông
Tìm gì trong cõi mông lung
Thấy gì mà cứ vẫy vùng không nguôi
Cánh chim đã khuất phương trời
Hoàng hôn đã ngả diều rơi xuống trần

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire