mercredi 1 janvier 2014

Bonne année, bonne santé !

http://www.zephyr-sarl.fr/blog_samaritaine/index.php/2011/03/17/les-pommes-du-verger-de-chantal-florentin-a-thenorgues-partie-5.html

Chúc mừng năm mới ông bà
Cô bác anh chị cùng là các em
Ai giỏi thì cứ giỏi lên
Ai dở thì cố gắng thêm vài phần
Sức khoẻ thể dục toàn thân
Ăn uống cẩn thận đừng khuân bệnh vào
Vui vẻ chớ có hanh hao
Trai thanh gái lịch yêu nhau mặn nồng !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire