vendredi 24 janvier 2014

Trung Quốc không có chủ quyền đối với các hòn đảo của biển Đông !

Hehe, phen này Trung Quốc tiêu rồi !
http://m.vietnamnet.vn/vn/chu-quyen-hoang-sa-truong-sa/gallery/158168/hang-tram-ban-do-tq-khong-co-hoang-sa--truong-sa.html

Trong một diễn biến khác :
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/01/140124_soldier_spratlys.shtml

Ngày xưa khi còn nhỏ tôi sống gần biên giới phía Bắc, gia đình họ hàng ở đó cũng còn nhiều. Việt Nam ký hiệp ước về Biên giới mới đây, ký kết gì mà giấu giấu giếm giếm như mèo giấu phân, ký xong thì mất ải Nam Quan, mất nửa thác Bản Giốc, mà hang Pác Bó thì chả biết bây giờ nó ở đâu nữa. Nhưng nghe họ hàng nói là ký vậy xong rồi được yên chứ trước đó thì quân Tàu cà chớn thường lẻn qua giết lén dân mình và Bộ đội biên phòng.

Dạo gần đây tôi lại nghe nói là người nhái Trung Quốc thường lẻn lên đảo Trường Sa cắt cổ bộ đội mình, thông tin không chính thức, chẳng biết có phải không. Suy luận logique theo kiểu toán thì chắc không ra, nhưng bên văn thì có suy luận về sự chặt chẽ, cohérence, thì tin này rất đáng lưu ý.

Suy luận kiểu của tôi thì như sau : một là, dân Việt Nam bịa chuyện nói xạo, thì không có gì để nói tiếp.
Hai là, dân Việt Nam nói thật (tôi tin, các bác ạ, giống như tôi tin hai cô bảo mẫu bị đem làm vật hiến tế cho dân Việt Nam vô cảm và pháp luật Việt Nam ngu ngốc, toàn đưa người tử tế đi cải tạo - ôi thương ông Nguyễn Thanh Chấn lại nhớ Cù Huy Hà Vũ, không hiểu ông ấy biết ngoại ngữ thì ông ấy hiểu luật pháp có tốt hơn không!)

Vậy nếu dân ta nói thật thì chúng ta thấy là Trung Quốc tiến hành một cách có hệ thống : đưa lén quân sang giết người, rồi đòi đàm phán và cướp thêm một món, trước là cướp đất, sau là cướp đảo, nay là cướp biển. Văn hoá cha ông ngàn đời ăn cướp như thế mà khối bác lại cứ muốn truyền cho Việt Nam, xây mấy cái miếu Khổng tử lên để mà trù ếm dân ta đấy!

Cái quân hiểm độc ngu muội như thế thì ta không bao giờ tin, cứ đừng gây chiến tranh giết nhau là tốt lắm rồi. Tôi hi vọng mấy cái tàu ngầm Kilo đi lòng vòng tuần tra cho bọn người nhái nó cút ra xa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire