samedi 25 janvier 2014

Tàu ngầm Kilo

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Bao-Trung-Quoc-lu-loa-Trung-Quoc-dang-bi-tau-ngam-nuoc-ngoai-bao-vay-post137562.gdNếu tôi không nhầm, thì Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm Kilo. Thế các bác nào đặt tên tàu, thì ít nhất phải đặt 3 tên là nữ chứ ? Ví dụ đặt tên là Dương Vân Nga, Huyền Trân Công Chúa và Nguyên phi Ỷ Lan. Đừng đặt tên những nữ vương hay nữ tướng có kết cục bi thảm. Ba bà nói trên đều có một cuộc đời vinh quang, sống thọ và đóng góp cho đất nước. Phụ nữ Việt Nam chiến đấu cũng giỏi lắm đấy, không có họ thì đừng hòng mà thắng trận, đừng coi thường họ. Đặt tên phụ nữ cho tàu chiến như vậy để cho âm dương hoà hợp, mà kẻ thù đánh nhau với mình cũng phải cảm thấy bối rối.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire