dimanche 8 juin 2014

Đầu tư vào chiến tranh

Tất nhiên là ta cũng phải đầu tư để tự bảo vệ mình. Nhưng đây là tôi nói đến những nước đổ tiền rất nhiều vào quân sự, như là Mỹ, và gần đây là Trung Quốc. Đầu tư vào chiến tranh thì tất nhiên là sinh ra tiền, các bác thử tưởng tượng mình giết ai, cướp lấy tài sản của nó, thì tất nhiên là tài sản của mình tăng lên ngay lập tức. Còn nếu ở mức độ quốc gia, thì sau khi đất nước tan hoang, bắt đầu phải xây dựng lại, thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền. Cho nên tôi biết là nước Mỹ giàu một phần lớn là nhờ chiến tranh, các bác cũng phải coi chừng đấy!

Vấn đề là, nhân loại vẫn không ngừng tiến bộ, tôi tin rằng đó là nhờ giáo dục. Nên người ta càng ngày càng phản đối chiến tranh. Cho nên phe đầu tư vào quân sự bắt đầu khó kiếm ăn, chúng bị cạn tiền và bắt đầu lo lắng, manh động.

Tôi biết là ở Ukraine, Mỹ và OTAN đang tìm cách khiêu khích để Nga không nhịn được, đưa quân vào Ukraine khiến họ có cớ gây chiến. Tôi hy vọng Nga khôn ngoan tránh chiến tranh, cứ giằng co lâu vào. Tương tự ở Biển Đông, TQ tìm mọi cách để gây chiến. Bởi vì người ta đã bỏ tiền ra cho anh đầu tư vào quân sự, thì anh phải làm sao để sinh lời. Nếu anh chỉ ngốn tiền thôi mà không sinh lời, thì người ta đầu tư vào thứ khác (vào giáo dục chẳng hạn).

Cho nên tình hình căng thẳng đấy, vì có kẻ rất muốn chiến tranh. Ngày xưa hồi sau 1945, Cụ Hồ cố tìm cách tránh chiến tranh với Pháp mà không được. Nhưng tôi tin là ngày nay chúng ta thông minh hơn, chúng ta có học và chúng ta đông hơn cái bọn bất nhân vô học, nên chúng ta sẽ tránh được chiến tranh.

Mới đây, tôi nghe TQ đưa tàu lớn vào tiếp tế ở Biển Đông, là tôi cười thầm. Tôi lại nhớ đến đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ ! Ngày xưa, TQ thua ta bao bận cũng vì vụ tiếp tế này, đi xa tốn kém, tàu to quân đông, mà lại không thắng nhanh, thì tiền đâu mà chi cho đủ?

Ngày nay, ta chỉ có mấy chiếc thuyền nhẹ ra vào hiệu quả trên biển, còn TQ thì bao nhiêu là tàu lớn nhỏ, để nuôi bọn ấy, tiếp nhiên liệu hàng ngày cũng bở hơi tai, mà lời lãi dầu hỏa đâu thì chưa thấy (và sẽ không thấy!) Cho nên ta cầm cự càng lâu là chúng càng bị khó khăn. Chúng ta hãy cẩn thận, bền bỉ, giữ quân, giữ sức, TQ sẽ không đổ tiền cho phe quân đội của chúng được mãi đâu.

Đầu tư vào con người là đầu tư hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất ! :-)

http://timeviet.com/doi-song/45905-mot-tuan-tren-tau-canh-sat-bien-viet-nam.html


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire