mardi 17 juin 2014

Trí thức tồi

Chúng ta đã bàn bạc, tranh luận về trí thức, trí thức ánh sáng, trí thức trùm chăn, trí thức dấn thân... Hôm nay tôi xin bàn về trí thức tồi.

Trí thức tồi, theo tôi, là trí thức vụ lợi. Học hành tài giỏi, là cho chính mình, đồng thời là để giúp dân giúp nước, giúp loài người nói chung. Bọn vụ lợi, thì chúng học để có lợi lộc, quyền hành, tiền bạc... càng nhiều càng tốt. Trong khi mà, giá trị của người trí thức là ở chỗ anh ta biết đánh giá đúng giá trị, giá trị của sự vật, của con người. Một kẻ tham lam, thì hắn mất đi cái khả năng này, cho nên thực ra, một kẻ vụ lợi thì không phải là trí thức. Tôi tạm gọi hắn là trí thức tồi, dân gian gọi hắn là "lưu manh giả danh trí thức".

Bọn trí thức tồi này cũng có tri thức. Đặc điểm của chúng là, chúng không bao giờ muốn chia sẻ tri thức, vì chúng muốn bán tri thức kiếm lợi. Khổ thay, đặc điểm của tri thức, là càng chia sẻ thì ta càng có nhiều, cho nên là, càng giấu diếm thì càng ít tri thức. Cho nên chúng phải làm bộ là mình có nhiều tri thức, tài giỏi, nên chúng giấu dốt rất cừ. Một trong những cách giấu dốt chói sáng nhất của chúng, là bịt miệng người khác. Cách kế tiếp, cũng dễ nhận ra, là chúng lừa dối những người yếu hơn chúng, trẻ con, hoặc những người không rành chuyên ngành mà chúng hơi rành.


Bọn trí thức tồi này, ở ta đã nhiều, mà ở Mỹ cũng đông lắm. Đấy là bọn không những kích động người khác kiếm tiền bằng mọi giá, đặc biệt là bằng cách gây chiến tranh, giết người, mà khi chiến tranh, giết người xảy ra, thì chúng im thin thít, ngậm miệng ăn tiền, và tỏ ra là bậc trí thức thông thái.

Bọn này hiện nay đang tập trung rất đông trên các diễn đàn dân chủ. Chúng lúc nào cũng nóng ruột, kêu gào là phải làm ngay, làm ngay, không thì quá trễ ! Chẳng có cái gì là quá trễ ở trên đời này cả, chỉ có cái chết là không thể đảo ngược, chỉ có yêu thương làm nảy mầm sự sống hạnh phúc.

Cái bọn trí thức tồi ấy, chúng vu khống người khác trong khi tội lỗi là ở chúng, chúng nhân danh phản biện để phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp. Chúng phủ nhận tình thương dành cho những kẻ nghèo hèn, chúng đổ lỗi cho những người Cộng sản, trong khi mà, nếu nghiên cứu lịch sử, chúng phải thấy là chế độ tiền Cộng sản đã rất thối ruỗng, mục nát và tạo ra một xã hội đói nghèo, cực khổ trên toàn thế giới, trong khi mà bọn giàu ăn đẫy họng ra, bao nhiêu cũng không vừa. Cộng sản đã đấu tranh cho quyền lợi của dân nghèo, họ đại diện cho dân nghèo, họ có kém cỏi cũng là điều tự nhiên. Lỗi là của bọn trí thức, từ thời tiền Cộng sản, đã tham lam, vụ lợi, mà trở nên ngu dốt, lại còn cho mình là tài giỏi, cố vấn cho các vị lãnh đạo toàn những điều sai trái. Nay chúng vẫn hăm he tiếp tục làm như vậy.

Trong bối cảnh ấy, chỉ những con người có lòng nhân hậu là chống lại được chúng. Tôi ngờ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người như thế. Ông ấy xuất thân là y tá. Tôi biết những con người biết thế nào là cái chết (các bác sĩ, y tá...), mà lại có đạo đức, y đức, biết thương xót, thì họ biết thế nào là chân giá trị, điều mà bao nhiêu trí thức tồi học mãi không ra.

Việt Nam đã thoát khỏi thời thực dân áp bức, nghèo đói, chết đói, chúng ta đã có hòa bình, độc lập, thống nhất, mọi người đều có cơm ăn áo mặc, được đi học, dân số vàng của chúng ta là một bằng chứng đẹp nhất về hạnh phúc của chúng ta, trí thông minh của dân ta hoàn toàn đáng để cho chúng ta tự hào, lòng nhân hậu của dân ta là một điều quý báu... Chúng ta đã có được rất nhiều điều chính yếu, tất cả những điều đó, kẻ nào không công nhận đều chỉ là trí thức tồi. Kẻ nào muốn phá tan, gây chiến tranh chết chóc, đều là kẻ bất nhân.

Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm lúc này, là tinh thần hội nhập quốc tế, muốn hội nhập, phải xây dựng lòng tin, điều đó sẽ giúp ta trân trọng đức trung thực, lương thiện, mà bao lâu nay bọn trí thức tồi làm cho méo mó biến dạng đi. Chúng ta chỉ thiếu điều đó, để hiểu được chân giá trị, giá trị của lao động, của tình yêu thương, của niềm vui sống.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire