vendredi 27 juin 2014

Việt Nam muốn Mỹ làm gì trên biển Đông ?

 
Source image : http://www.nationalreview.com/feed/380465/john-kerry-us-open-talks-iran-greg-pollowitz

Hehe, câu hỏi dịu dàng quá trời ! Nhưng mà coi chừng cũng tàn nhẫn, sắt đá lắm đó nghen.

Thôi thì mình cứ nói mình muốn gì thôi !

Một là, Việt Nam muốn Mỹ, Nhật, Úc... gì đó, có bao nhiêu cái tàu cỡ tàu CSB của VN đó, thì đem tặng cho VN. Tàu second hand thôi cũng được, không cần tàu mới, vì bề gì thì Trung Quốc nó cũng húc cho te tua ra !

Hai là, Mỹ giúp cho huấn luyện CSB Việt Nam, vì coi bộ TQ chuẩn bị nhiều giàn khoan, thì ta cũng phải chuẩn bị nhiều CSB để mà đi vây chúng. Mấy anh CSB khỏe mạnh thông minh như vậy, ví dụ như sau này thất nghiệp khi TQ rút giàn khoan đi, thì mình cũng dùng được vào việc khác, ít nhất là mỗi anh sẽ làm cho một chị em vui lòng.

Ba là, Mỹ ký kết với Việt Nam một cái hiệp ước gì đấy, ví dụ như hiệp định bảo vệ an toàn hàng hải trên biển Đông, khiến cho tàu Mỹ hiện diện vài cái ở trên biển của VN. Tàu Mỹ ở đó không lẽ tàu TQ cứ đâm húc phun vòi rồng vào tàu VN trước mặt họ?

Các bác thấy không, mình chưa chịu kiện TQ, không phải là do sợ thua đâu, trọng tài Quốc tế họ còn nói là không thua kia mà? Mình không kiện, là vì có mấy anh Tàu Khựa cải trang Việt Nam đang ẩn náu trong bộ máy chính quyền của mình, mấy ảnh không muốn kiện, vì kiện thì Trung Quốc thua thiệt sao?

Vậy bây giờ chưa chịu kiện, thì mình đòi chính quyền phải ký cái hiệp ước nho nhỏ đó với Mỹ, nếu không chịu nữa, thì mình dí tới, lại lộ ra vài anh "nỉ hảo" cho mà xem.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire