jeudi 19 juin 2014

"Phò Dũng" hay không "phò Dũng"?

Xem trí thức ta bắt đầu bối rối với nhân vật đặc sắc Nguyễn Tấn Dũng, tôi rất khoái chí. Để nhân dịp này xem tài thông minh giỏi giang của các vị ấy như thế nào? Mọi người cứ cuống lên, đòi phải làm cái gì ngay, còn tôi thì ngược lại, cứ chờ tí để xem vị nào dốt thì sẽ phơi bày hết ra, lúc bấy giờ thì ta mới tính tiếp. Chứ vội làm gì, để cho bọn dốt, láu cá, gián điệp Tàu, bán nước có dịp ẩn mình hay sao?

Tôi thì tất nhiên là có thiện cảm với ông Nguyễn Tấn Dũng, tất nhiên là luôn giữ một chút nghi ngờ (ta chẳng có tin ai hoàn toàn trên đời này cả ! Mà cũng không ai nên đòi hỏi người khác phải tin mình hoàn toàn cả, đấy là một cái gánh nặng ghê gớm lắm, cứ tin tưởng nhau vừa vừa là tốt rồi).

Mọi người cứ chê ổng này nọ kia, nhưng mà về phần nhà chính trị, là ổng làm tốt công việc của ổng. Thừa hưởng một gia tài Cộng sản nghèo khó, ông ấy rõ ràng đã làm Việt Nam thay đổi rất lớn. Ông ấy được lòng dân, chứng tỏ là ổng hiểu họ. Ông ấy được lòng giới trí thức, nhất là hải ngoại, chứng tỏ ông ấy trọng tri thức. Lẽ ra các vị trí thức tài giỏi phải tung tài năng của mình ra để giúp ổng, thì tôi thấy là họ đã không làm được như vậy. Ông Dũng đă gặp phải vài vị cố vấn tồi. Người ta còn kể chuyện ông ấy đã tin tưởng một nhà kinh tế nổi tiếng thế giới, nhưng chính hắn đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng như thế thì lỗi đâu hẳn ở ông Dũng hả? Lỗi ấy là ở giới trí thức, các giáo sư vĩ đại, đã đào tạo ra những kẻ kém cỏi, ít thận trọng, tham lam quá đáng, bất lương. Kinh tế bất lương sẽ tạo ra những nền kinh tế như Trung Quốc, khi đó tiền bạc dồn vào tay những kẻ bất lương, thử tưởng tượng xem chúng sẽ gây ra tai họa như thế nào? Tôi cho rằng ngành kinh tế thế giới phải được nghiên cứu lại theo một hướng mới, ít bất lương hơn. Những khó khăn về kinh tế, thì nước nào cũng có, nhà nào cũng có. Không phải vì thế mà đi ăn cướp, giết người, cướp của người khác.

Bây giờ giả sử rằng ông Dũng thân Tàu, khiến ta có nguy cơ mất đất, mất biển, khủng hoảng kinh tế... thì tôi cũng tha thứ cho ông ấy. Tôi biết nếu tôi ở vào vị trí của ông ấy, tôi cũng khó làm tốt hơn. Tôi cũng không tin một người khác có thể làm tốt hơn. Cuộc khủng hoảng này thực sự là một cơ hội tốt đẹp cho Việt Nam, đây là dịp cho nhân tài trí thức giúp sức phò nguy, cứu nước. Ông Dũng có công trạng của ông ấy, chính ông ấy đã đẩy Trung Quốc vào tình thế này, vì nếu cứ im ỉm như trước đây, 40 năm đã trôi qua, mà không ai lên tiếng đòi Hoàng Sa cả, thì Trung Quốc sẽ nuốt trọng luôn rồi, chứ đâu có mắc xương ngang họng như bây giờ?

Nói vậy, tôi lo cho ông Dũng, lo bọn Tàu thâm hiểm hại ổng. Thấy ổng không mập mà bụng rất bự, chẳng biết có bệnh gì không?http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Hoat-dong-noi-bat-cua-Lanh-dao-Chinh-phu-trong-tuan/201636.vgp

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire