vendredi 20 juin 2014

Ne me quitte pas

Thường người ta vẫn thấy
Phun nham thạch nóng chảy
Từ những ngọn núi lửa
Tưởng như đã già nua
Dường như là, có phải
Trên những miền đất cháy
Lúa mì vẫn mọc dày
Như giữa ngày tháng Tư ?
Và khi chiều buông xuống
Cả bầu trời bốc lửa
Màu đen và sắc đỏ
Hòa quyện trong đám cưới ?
...
Em sẽ tìm một nơi
Tình yêu là luật pháp
Mà em là hoàng hậu
Còn anh sẽ là vua
Đừng bỏ em như vậy
Đừng bỏ em mà đi...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire