mardi 17 juin 2014

Vải thiều, ôi vải thiều !

 

http://infonet.vn/vai-thieu-nha-giau-trung-quoc-them-nha-ngheo-viet-che-post134954.info

Vải là trái cây tôi thèm ăn nhất, ngày xưa nhà nghèo đến mấy thì đến mùa vải ít nhất cũng được ăn một hai bữa đã đời. Vải thiều mùa nóng trẻ con ăn rất sướng, tỉnh cả người. Sau này vào miền Nam, cũng vẫn còn được ăn, tuy không tươi bằng. Ở bên Pháp, chỉ ăn toàn vải Madagascar, đắt tiền, khoảng từ 4-6E/kg, quả nhỏ, hột to, cùi mỏng, vị chua, vậy mà cũng hì hục ngồi ăn cả ký, vừa ăn vừa buồn nhớ vải thiều.

Thế mà dân Việt Nam mình không ăn, xuất khẩu cũng không, thật là không biết cái gì là quý, có khi sướng cũng không biết là sướng, lại cứ tưởng là mình khổ. Khổ quá thì sang Mexico gần Mỹ cho sướng, hén? Mỗi ngày mafia nó cắt cổ cho vài chục người. Gớm dân với chả chủ !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire