lundi 16 juin 2014

Không phai

Em thường vẫn tự răn mình
Trong đời quý nhất chút tình của ai
Tình nào thắm chẳng nhạt phai
Ai chê ai trách mặc ai chê cười
Tình này vẫn mãi thắm tươi
Ai chê ai trách ai cười mặc ai
Tình gieo giọt nắng sớm mai
Bâng khuâng trong gió ai se sắt lòng
Tình rung trong tiếng tơ đồng
Ngân xa xa mãi cho lòng ai thương.

Iris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_%28Van_Gogh%29

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire