vendredi 10 juin 2016

Diệu Ngọc - Trang phục dân tộc

DN cứ việc bê nguyên bộ này đi làm trang phục dân tộc ở Miss World :-) Gu thẩm mỹ tốt quá chừng luôn ! Miệng cười đẹp thế này mà chúng còn chê, công nhận là mình không bao giờ hết ngạc nhiên vì cái sự dốt nát của chúng !!


http://2sao.vn/thoi-trang/duong-toi-vuong-mien-gian-nan-cua-hoa-khoi-dieu-ngoc-p0c1004n20160608133208787.vnn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire