mercredi 22 mars 2017

Ai đẻ ra Trần Thủ Độ?


Kekekeke, các bác làm tôi chết cười ! :-D :-D

https://xuandienhannom.blogspot.fr/2017/03/ho-so-bia-at-lich-su-tai-thai-binh-bai-1.html

Ai đẻ ra tên giặc già Trần Thủ Độ? Tất cả mọi người khác cùng thời với hắn đều có tên cha mẹ đầy đủ, chỉ có hắn là không có, đố các bác biết vì sao đấy? :-D Vì ảnh là con hoang chứ còn gì nữa ! Cô tiểu thư nhà Trần giàu có nào đấy phễnh bụng ra đẻ ra hắn chứ còn gì nữa, nên thậm chí không dám nói ra cả tên mẹ ! Sau này cô Trần Thị Dung với ảnh phải lòng nhau, nhưng mà ảnh đời nào mà đũa mốc chòi mâm son được, cho nên ảnh mới điên khùng lên quyết diệt cả nhà họ Lý là vì vậy !

Tôi mà là cô Lý Chiêu Hoàng, thì tôi cũng hả dạ vì đã sống đủ lâu để thấy tất cả kẻ thù của mình đều chết trước mình ! Khi đến dự tang lễ chúng, tôi sẽ cầu cho hắn cùng với mụ Trần Thị Dung phải sống với nhau đời đời, hoặc ít nhất là 1000 năm, để cho tên con hoang gian ác cùng với con mụ vô tình bất nghĩa ấy chịu đựng lẫn nhau cho đến khi trông thấy mặt nhau là phát ói lên ! Lúc ấy mụ ấy sẽ phải hối tiếc vì đã giết ông Lý Huệ Tông, nhưng mụ ấy sẽ không bao giờ có được tình yêu của chàng hoàng tử cao quý phong nhã ấy nữa !


Cô ấy còn nhiếc cho anh Trần Thái Tông một câu rất hay cho nên cái anh "quân tử bạc tình" ấy mới phải đi tu luôn đấy các bác biết không? :-)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire