mardi 7 mars 2017

Trai đẹp (mừng 8/3)

PLS : Tôi nghĩ đàn ông Việt Nam đẹp trai nhất thế giới ! :-) Các bác nhìn xem tất cả các anh ấy đều cao ráo, cân đối, nở nang, săn chắc, da rám nắng, đẹp không? (Trừ các ông già và béo.)


http://baochinhphu.vn/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire