samedi 4 mars 2017

Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Đại nội Huế


Hình ảnh ấn tượng Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Đại nội Huế ảnh 5
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/hinh-anh-an-tuong-nhat-hoang-va-hoang-hau-tham-dai-noi-hue-1126856.tpo

PLS : Bệ Hạ và Lệnh Bà thăm cố đô Huế thì thần thiếp không lo gì cả, bởi vì dân Huế họ quen có vua rồi cho nên họ biết cách đón tiếp hai Ngài đúng nghi lễ, phép tắc ! :-)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire