mercredi 29 mars 2017

Cù lao chín chữ


Tôi gửi tặng bài này cho bố mẹ bé Nhật Linh quá cố, để anh chị ấy nuôi đứa sau cho tốt, chứ tôi thấy trong cù lao chín chữ thì anh chị ấy chỉ được hai ba chữ thôi !


Sinh : công cha (nhờ có chàng thì thiếp mới thụ thai được)
Cúc : vuốt ve (chữ vuốt ve đứng đầu nghĩa là nó quan trọng nhất, quan trọng hơn cả cho ăn, đó là tình yêu thương).
Dục : cho ăn
Đậu : không rời mắt khỏi nó (trông chừng nó)
Súc : cho bú mẹ (khối chị muốn giữ vú đẹp cho chồng nên con khỏi bú !)
Trưởng : nuôi cho tới lớn
Cố : an ủi nó, nâng đỡ khi nó ngã
Phủ : săn sóc dạy bảo
Phúc : bảo vệ nó

(Bài này tôi ghi lại dựa theo trí nhớ, hồi xưa tôi được một ông thày dạy văn hóa truyền thụ cho, ổng có nói rằng nếu không làm được chín chữ ấy thì đừng có tự xưng cha mẹ công lao trời bể !)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire