dimanche 6 avril 2014

ASIAD 2019 (7) - Ippon


http://improvemyjudo.com/grip-basics/

Tôi mới phát hiện ra là Nhật Bản sẽ tổ chức Olympics mùa hè năm 2020. Thế thì Việt Nam tổ chức ASIAD 2019 sẽ là một cú đúp tuyệt đẹp (nhân tiện mình nhờ Nhật Bản cố vấn chứ nhỉ?) Trung Quốc phen này sẽ sợ rúm tứ túc !

Voilà, tôi nói hết nước hết cái rồi. Nếu các bác vẫn không muốn tổ chức thì cứ rút. Nhưng mà tôi thấy các bác dở hơi cú đỉn không thể nào chịu nổi !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire