samedi 12 avril 2014

Trưng cầu dân ý cho Ukraine !

Gửi ông Obama dở hơi : Tổ cha bọn Cộng hòa Mỹ diều hâu cú vọ ! Giành Afganistan cho cố rồi tốn bao nhiêu tiền để chống khủng bố ! Đi đến đâu là gây thối nát đến đấy! Xách dép đi mà học Putin đi !

Gửi ông Putin : ông đem polonium ra dọa hai lão tổng thống với thủ tướng tạm quyền của Ukraine đi !

Gửi chị em Ukraine : xinh đẹp thôi chưa đủ, cần có thêm một chút trí khôn nữa ! Chị em hãy phấn đấu học hành ! Đừng để mấy ảnh phải dũng cảm quá đáng như vậy !

Gửi bà Merkel : bà cho Ukraine trưng cầu dân ý tạm thời đi, vùng nào thích theo Nga thì theo Nga, vùng nào ưa lãnh đạo sát thủ phát xít dối trá như cuội thì cho họ theo bọn ấy. Tạm thời như vậy, vài năm sau trưng cầu dân ý lại, không tốt hơn sao?


http://infonet.vn/lanh-dao-quan-ly-khai-dong-ukraine-toi-nga-keu-goi-ho-tro-post126240.info

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire