dimanche 20 avril 2014

Thế giới này có đủ chỗ cho mọi người !

 
 http://cuicac.blogspot.fr/2014/04/linh-trung-quoc-vao-viet-nam-tieu-diet.html


Đọc bài về những người Trung Quốc chạy sang Việt Nam ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh mà tôi thương quá. Đấy không phải những người khủng bố, họ phải cùng gia đình, trẻ em chạy trốn đi sang nước khác như vậy, chẳng lẽ trên mặt đất này không có chỗ nào cho họ nương thân ư? Đây là thời đại nào rồi? Mình cứ tạm giữ họ lại, điều tra, rồi giải quyết sau, có gì cho họ tỵ nạn.

Các bác phải biết là, ở nước nào có cuộc sống dễ chịu, thì dân nước khác khổ sở nghèo đói họ mới muốn tìm tới. Cũng như người VN mình muốn sang mấy nước phương Tây thôi. Thế giới mênh mông như vậy, sao lại không có đủ chỗ cho tất cả mọi người? Đừng giết nhau, đẩy nhau tới chỗ chết nữa !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire