dimanche 27 avril 2014

Giải pháp giúp bà Kim Tiến

1- Cách chức ngay lập tức tất cả các ông Giám đốc bệnh viện mà ở đó xảy ra việc trẻ con chết vì sởi. Đưa các ông phó lên thay. Lý do là vì, tôi đoán là các ông ở bệnh viện Trung ương, con ông cháu cha, nên tài năng không được xuất chúng. Các ông phó thường là không con ông cháu cha bằng, nên có cơ may giỏi hơn. Nếu để trẻ chết tiếp, cách chức tiếp, cứ như thế, cuối cùng sẽ tìm được người giỏi !

2- Có một điều tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đủ, là phải thông tin phòng chữa bệnh đến người dân, một cách liên tục, dồi dào, để giúp dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe. Báo chí phải liên tục phỏng vấn, xin lời khuyên của các bác sĩ, y tá về việc phòng và chữa bệnh, đặc biệt là chăm sóc người bệnh.


3- Mời ngay các bác sĩ miền Nam ra hỗ trợ cho miền Bắc .

4- Bà Tiến phải cầu thị, luôn luôn lắng nghe ý kiến của các bác sĩ, y tá. Đừng có lúc nào cũng sưng sỉa, xoe xóe mắng mỏ người ta, thì không ai nói gì cho bà nghe hết. Khi nào bà muốn chửi mắng ai thì bà phải cố nhịn.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire