jeudi 24 avril 2014

Lưu luyến

Kể từ buổi ấy gặp anh
Bao nhiêu nước đã trôi nhanh qua cầu
Tóc xanh nay đã bạc màu
Lá xanh vàng úa rơi vào thu xưa
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa
Thăng trầm đã trải, sớm khuya đã từng
Mấy lời ghi khắc trong lòng
Bao dung nhân hậu, dịu dàng cảm thương
Quản gì mưa móc gió sương
Một lòng quả cảm đoạn trường dấn thân
Tấc gang một thoáng hồng trần
Du dương lịm tắt cung đàn so dây
Phúc phần nắm chặt trong tay
Lòng bao cảm mến, ước ngày sau xưa.
(Thơ hồi thất tình :-) )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire