mardi 15 avril 2014

Scandaleux ! 

 http://en.ria.ru/world/20140303/188063675/Ukraines-2012-Language-Law-to-Stay-Until-New-Bill-Ready--Turchynov.html

Người ta nắm quyền bao nhiêu lâu mà người ta không dùng bạo lực, mình vừa mới lên tạm quyền thôi mà đã muốn đàn áp giết người rồi. Hai thằng cha Tổng thống, Thủ tướng khốn nạn thật. Tiền thì hết mà lại có tiền trả cho lính đánh thuê nữa chứ, đố biết ở đâu ra? Quen thói sát thủ, lại được Mỹ hỗ trợ nữa ! Thật đẹp mặt quân khát máu ! Hồi xưa cứ cố giành Afganistan cho bằng được, bây giờ ở đấy thành cái ổ khủng bố !

Đàng hoàng tử tế ra, thì hai lão ấy chỉ việc rút thị trưởng của mình về, để các tỉnh miền Đông tự chỉ định thị trưởng tạm quyền của họ. Nhưng đây lại tham, muốn nuốt miếng to cơ, hén?


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire