jeudi 17 avril 2014

ASIAD 2019 - Bất tín
 http://nguyentandung.org/de-tra-loi-nguyen-tan-dung-la-ai.html

Tôi nghĩ ông Dũng là ngụy quân tử. Ông ấy không xứng đáng được tin tưởng !

 Mà thực ra cũng chẳng phải mình ông ấy. Ông ấy chỉ đại diện cho cả một dân tộc bất tín, hám lợi. Đọc bao nhiêu comment mừng rỡ vì không bị tốn tiền, mà tịnh không có một cái nào tỏ ra xấu hổ vì cái sự hứa lèo nuốt lời của mình. Không một cái nào đề nghị xin lỗi ai vì đã làm phiền họ, không một lời giải thích cho nó lọt tai. Tất cả chỉ vì "chúng tôi còn nghèo, dân chúng tôi còn đói".

Tôi đề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng đích thân xin lỗi từng nước một mà họ đã bỏ phiếu bầu cho Việt Nam tổ chức ASIAD. Và các vị tưởng tượng xem lần sau các vị đăng cai thì họ sẽ nghĩ thế nào?

Thôi thì, cũng được cái minh bạch. Là ta đã tuyên bố rõ ràng với toàn thế giới là : chúng tôi là một dân tộc bất tín, nếu chúng tôi đã cam kết rồi, mà cảm thấy bị thiệt, là chúng tôi sẽ nuốt lời ngay, các vị cứ tự mà xoay sở lấy. Nếu làm ăn với chúng tôi, thì các vị phải cẩn thận! Báo trước rồi đó nghen !

Chúc các vị phát triển tiến bộ với số tiền mà các vị vừa tiết kiệm được. Có vẻ cái nghề hợp với quý vị nhất là nghề ngồi gốc đa ngả nón xin tiền.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire