mercredi 3 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (73) - Tập tay

Thưa cô Nguyễn Thị Loan, xin mời cô tập bài tập cánh tay của Pháp :

Đứng thẳng, ngửa hai bàn tay, giữ bàn tay ngửa như vậy rồi xếp chồng tay nọ lên tay kia sát bụng, trước rốn.

Bắt đầu, đưa hai tay vẫn xếp lên nhau như vậy đặt lên trên đùi bên hông, tiếng Pháp gọi là "poche", nghĩa là túi quần, tức là Loan tưởng tượng là mình mặc quần có túi, thì tay đặt vào chỗ có túi quần ấy ! Giữ liên tục hai tay sát nhau như vậy đừng có buông ra, chuyển sang túi bên kia, phải, trái, phải, trái,... 10 lần.

Tiếp tục giữ tay như vậy, bắt đầu tiến lên, bước chân nào lên thì hai tay đặt nơi poche bên chân ấy, một, hai, một, hai, phải, trái, phải, trái... 20 lần (20 bước).

Động tác y như vây, nhưng bước lùi, cũng 20 lần ;

Nếu phòng nhỏ quá thì cứ tiến lên lùi xuống như vậy nhiều lần ;

Tập xong, Loan sẽ có cảm giác hai cánh tay cong cong rất đẹp chứ không phải thẳng như đòn gánh, người cũng hơi cong xuống nhưng lưng vẫn phải giữ thẳng ! Luyện tập, luyện tập đi, hoa hậu thì không được lười !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire