dimanche 14 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (86) - Meilleurs voeux !

Cầm nón khéo rồi này, không bị che mất người :-) Nhưng lần trước mình thấy Loan đeo bông tai và kiềng bạc rất đẹp, sao lần này không thấy nữa ? (Nhân tiện, mình thấy Loan chọn đồ trang sức nữ trang rất đẹp).

Mình thì đoán HHTG năm nay hoặc là Miss Serbie, hoặc là Loan :-) Nếu có trả lời ứng xử, Loan nghĩ tới hội nhập thế giới nhé (các nền văn hóa hội nhập vào thế giới khiến cho các dân tộc hiểu nhau hơn, bớt chiến tranh hơn).

Bon courage, je croise les doigts pour toi :-) Bisous !


http://www.vnbeauties.com/t57591p780-topic

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire