vendredi 5 décembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (75) - Thất vọng

Loan xem cô Miss Mongolia cổ duyên dáng quyến rũ chừng nào thì Loan cứng như khúc gỗ chừng nấy ! Cái áo măng-tô của Loan nó không thắt eo, nên người Loan trông đuồn đuỗn, hai tay lại thẳng đơ thõng thượt ra, cổ rụt lại, cho nên trông cổ cô Miss Mongolia dài gấp đôi cổ Loan ! Chân cổ nhón gót kìa, còn Loan đứng như xuống tấn ấy ! Loan làm mình thất vọng lắm đó nha ! Bộ Loan không nghe lời ai bao giờ hả ? Không có ai giúp một lời khuyên tử tế cho Loan hả ?
 Vietnam, Mongolie
sdfgsdg http://www.missworld.com/fr/Photos/Jour13Visite%C3%A0Windsoret%C3%A0Oxford/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire