samedi 31 octobre 2015

Jinping, casse-toi ! (Cận Bình, mày cút !)


Cận Bình, thằng giặc già khốn kiếp, đồ tồi, cùng cả lũ dân Trung Hoa tồi tàn chúng bay nghe đây :

Ta không thừa hơi phí sức mà đi chửi chúng bay, cút ngay !

Kỳ này mà hắn vác mặt tới Việt Nam, phát biểu chình ình trước Quốc Hội, đàm phán "song phương" trên biển Đông, thì các bác lật cha luôn cái chế độ hậu Cộng sản Lê Chiêu Thống thối nát này đi, chúng đang nợ đìa cổ ra, sắp vỡ nợ đến nơi rồi, xô cho chúng sụm bà chè luôn !

Xong rồi các bác mời ông Ngô Bảo Châu lên làm Tổng thống (vợ ổng làm Đệ nhất phu nhân). Ổng chắc cũng hết giải toán nổi rồi, sẽ đồng ý đấy (chứ còn mấy lão Công Định, Hà Vũ tài hèn sức mọn thì chả nên cơm cháo gì đâu !)

tranhungdao


"Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã !"Việt Nam tự chủ muôn năm !Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire