vendredi 30 octobre 2015

Loan đẹp (3)

Loan cười đẹp quá, mê hồn quá ! :-)

Afficher l'image d'origine


Thông báo cho nàng Lệ Quyên biết là nhan sắc Việt Nam có thua kém (tất cả) các nước khác trên thế giới, và thua kém ở những điểm rất là chí tử, nhưng không phải thua kém vì không làm chủ được tiếng Anh đâu ! Đừng có nghe cô Hà Anh dở hơi cổ phán nhảm, vì chính nàng ấy cũng chẳng đoạt được cái giải nào cho ra hồn cả, chỉ có ăn mặc hở hang với photoshop thì giỏi ! Nhưng chừng nào mà các em chưa hiểu ra mình thua kém nhan sắc thế giới ở điểm nào, thì các em vẫn còn "tay trắng" đi xách dép cho cô Nguyễn Thị Loan, mặc dù tiền của đổ vào các em như nước, còn cô Loan thì chẳng có mấy đồng bạc đâu ! Suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm, suy nghĩ thật lung vào !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire