dimanche 11 octobre 2015

Đổi dời


Ngẫm trong trần thế xưa nay
Văn chương ghi tạc đắng cay đã nhiều
Biết bao khổ lụy tình yêu
Chiến tranh loạn lạc, trăm chiều khổ đau
Nặng lòng thương xót cùng nhau
Mấy lời tử tế, đôi câu vỗ về
Ấm no thương cảm dãi dề
Cao sang còn có nhớ về hàn vi?
Êm đềm thương lúc phân ly
Lạnh lùng ao ước những khi ấm nồng
Chữ tài dẫu có thong dong
Chữ tình ai biết trong lòng đầy vơi?
Có duyên gặp gỡ trong đời
Thì xin thắm mãi một lời cùng nhau.

Afficher l'image d'origine
http://www.joiedesmots.com/un-feu-a112725998

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire