mardi 13 octobre 2015

Loan đẹp

Đây mới là Vénus thứ thiệt nè, mấy cô kia thì chỉ đáng làm người hầu cho Loan thôi :-) Sao lúc đi thi không mặc đồ như thế này cho tôi nhờ hả cô nương? (Nhưng mà thôi, đã lừa nhau thì cố gắng thế nào cũng là thừa). Loan thử tìm cách đi thi Miss Earth xem sao? Mình còn nhiều điều phải chỉ cho Loan lắm, về tư thế, động tác...


http://www.vnbeauties.com/t61874p336-topic

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire