lundi 8 septembre 2014

Lý thuyết văn học

Thưa các bác, tôi muốn nói cho các bác là tôi định làm gì, để các bác biết trước mà theo dõi cho nó dễ, nhưng mà, cứ như là xui xẻo làm sao ấy, hễ tôi thông báo là tôi định làm cái gì thì tôi không làm được cái ấy, cứ làm sắp xong rồi thì lại bị ách tắc lại. Cho nên bây giờ tôi chuyển sang một phong cách khác, tức là tôi không nói tôi sẽ làm gì nữa. Còn bây giờ, tôi thử làm một việc dễ nhất là báo cáo lại cho các bác cái mà tôi đọc trong ngày. Tôi đọc tiếng Pháp và viết lại tiếng Việt, có thể là các bác sẽ thấy là nó hơi lủng củng, từ vựng không giống với từ vựng chuyên môn mà các nhà nghiên cứu Việt Nam sử dụng :-D nhưng tôi hy vọng là cũng dễ hiểu.

Vậy hôm nay tôi đọc lại cuốn Poétique du roman của Vincent Jouve, một cách bài bản, hy vọng là có ích cho vài bác.

Références bibliographiques : Jouve (Vincent), Poétique du roman, Ed. Armand Colin, Paris, 2013 (1°éd. 1997), coll. Cursus Lettres.

Trong phần Avertissement (nghĩa là "cảnh báo") ông V. Jouve ổng nói là cuốn này được tái bản lần thứ ba, lần xuất bản đầu tiên là vào năm 1997, nơi Nhà Xuất bản Sedes, trong Bộ sách (Tủ sách) Campus/Lettres. Trong mỗi lần tái bản, ổng đều cập nhật và bổ sung thêm, vì rằng trong khoảng một chục năm trở lại đây, thi pháp và lý thuyết văn học đã phát triển rất nhiều và như vậy cần có phiên bản mới. Ví dụ như các phần phân tích về đoạn mở đầu (l'incipit) và phép châm biếm (l'ironie) thì được phân tích kỹ hơn, và ổng cũng có thêm vào cuốn sách một đoạn về phần kết của tác phẩm. Ổng cũng nghiên cứu sâu hơn hai phương pháp phê bình theo khuynh hướng tâm lý học (la psychocritique) và xã hội học (la sociocritique), mà trong những lần trước ổng chỉ đề cập rất ngắn gọn. Ổng cũng dành một vị trí quan trọng cho những lý thuyết về đọc tác phẩm (les théories de la lecture) mà chúng đã và vẫn đang là một trong những lĩnh vực mới mẻ nhất của nghiên cứu văn học.

Những thay đổi nhỏ hoặc lớn đều nhắm tới sự trung thành với tinh thần ban đầu của cuốn sách, đó là một sự tổng hợp (une synthèse) rõ ràng và chặt chẽ của những cách tiếp cận chính về thể loại văn học tiểu thuyết.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire