jeudi 29 septembre 2016

Loan đẹp - Trang phục xấu


Hi Loan,

Sao Loan lại cho mọi người một cái thảm họa trang phục như thế này? Trông Loan như một cái bao khoai tây đen đủi ấy ! Fans tốt của Loan không ai thốt nổi nên lời đó, thấy không?


Loan phải khó tính với chính mình hơn, đừng có tự nuông chiều, dễ dãi quá !

Cũng đừng có đưa những hình ảnh cũ hồi thi Miss World tới Facebook cuộc thi mới chứ? Đổi mới, đổi mới không ngừng đi !
https://www.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire